CONTACT US

LOCATION &
INFORMATION

ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์
554/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย.

โทร: +66 (0) 38 978 789
แฟ็กซ์: +66 (0) 38 978 787
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
hisrayong.rsvn@ihg.com
ระยะทาง 33 กิโลเมตร จากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
ระยะทาง 151 กิโลเมตร จากสนามบินสุวรรณภูมิ